ສທຄ ສໍາມະນາ “ບົດບາດວິຊາຊີບການບັນຊີ ແລະ ກວດສອບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ”

ສະຖາບັນການທະນາຄານ (ສທຄ) ຮ່ວມກັບສະພາວິຊາຊີບການບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ (ສວ-ບລກ) ໄດ້ຈັດການສໍາມະນາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ພາລະບົດບາດວິຊາຊີບການບັນຊີ ແລະ ກວດສອບທີ່ມີຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ” ແລະ ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັນລະຫວ່າງ 2 ພາກສ່ວນ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ ສທຄ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ດາວໂຫລດຕັ້ນສະບັບ

ຂ່າວ

Comments are disabled.