ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ 2020-07-1

ສະກຸນເງິນ

ສະກຸນເງິນ

ສະກຸນເງິນ

USD

8,997

9,041

THB

8,997

9,041

KRW

8,997

9,041

EUR

8,997

9,041