ເດືອນທັນວາ 21, 2020

ທະນາຄານກາງ ແຫ່ງ ລາວ – ກໍາປູເຈຍ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມື

ໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2020 ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ມີກອງປະຊຸມທະວິພາຄີ ປະຈຳປີ 2020 (ແບບທາງໄກ) ລະຫວ່າງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ ກໍາປູເຈຍ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   ... Read More