!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=643>Day: 13 October 2020

ທຫລ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດສອບ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-16 ຕຸລາ 2020 ຜ່ານມາ; ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດສອບ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ, ປະທານຄະນະກວດກາພັກ ທຫລ; ທ່ານ ບຸນປອນ ວັນນະຈິດ ຮອງປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ມີບັນດາຄະນະນຳ-ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນັກຝຶກອົບຮົມເຂົ້າ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   ... Read More