!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=643>Day: 28 July 2020

ກອງປະຊຸມ ຄຕຟງ ເນັ້ນການກະກຽມ ຄວາມພ້ອມວຽກງານການປະເມີນຮອບດ້ານຂອງລາວ

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (ຄຕຟງ) ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2020 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ດາວໂຫລດຕັ້ນສະບັບ ... Read More