tinoy

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ IV ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຄັ້ງທີ IV ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2020 ຊຶ່ງຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 1 ວັນເຄິ່ງ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ... Read More

ຄະນະພັກ ທຫລ ເຂົ້າວາງກະຕ່າດອກໄມ້ຕໍ່ໜ້າ ຮູບປັ້ນຫຼໍ່ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

ໃນໂອກາດທີ່ອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນ ຄັ້ງທີ IV ຂອງຂັ້ນຕົນ ທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນໃນມໍ່ໆນີ້, ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2020 ຄະນະບໍລິຫານງານພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ... Read More

ຊາວບ້ານຫ້ວຍລ້າຮັບສິນເຊື່ອນະໂຍບາຍແບບໃໝ່

ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2020, ທ່ານ ປັນຍາສະໄຫວ ຣັດຖະເສນາ ຫົວໜ້າທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມຄະນະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   ... Read More

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເລັ່ງພັດທະນາສິນເຊື່ອໄລຍະໃໝ່

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (ທນບ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕົ້ນປີ 2007 ເປັນທະນາຄານສະເພາະກິດ, ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກໍາໄລ ຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ແລະ ມີພາລະບົດບາດສະໜອງສິນເຊື່ອດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍ ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນເມືອງເປົ້າໝາຍ, ຈຸດສຸມລັດຖະບານ-ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບ້ານ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ... Read More