ky

ສຳເລັດການແຂ່ງຂັນກິລາຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IV ອົງຄະນະພັກ ທຫລ

ຄະນະພັກ-ຄະນະນຳ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາ ເພື່ອຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນ ຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກ ທຫລ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດລົງດ້ວຍບັນຍາກາດເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຄວາມ ໝາຍສຳຄັນ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   ... Read More

ສປປ ລາວ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ

ທ່ານ ນາງ ໂພທິຈັນ ທໍາມະວາ ວ່າການຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມວິຊາສະເພາະທີ່ ທຫລ ຈັດຂຶ້ນເມື່ອກາງເດືອນ ສິງຫາ 2020 ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ... Read More

ທຫລ ຮ່ວມມືກັບກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ

ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືນຳໃຊ້ການບໍລິການສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ (Data Center) ລະຫ່ວາງ ສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ແລະ ບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ຂສລ) ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ... Read More

ການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມການປະເມີນຮອບດ້ານວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຮູບແບບທາງໄກ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 31 ສິງຫາ ຫາ ວັນທີ 03 ກັນຍາ 2020… ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ... Read More