Sayalath SOUVANNACHACK

ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອ ນັບແຕ່ປີ 2020 ເຖິງປະຈຸບັນ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2022 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນ. ວິນຄຳ ລຸນທອນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ຂສລ) ແລະ ມີບັນດາກົມກ່ຽວຂ້ອງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະມາຊິກຂອງ ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ   ... Read More

ສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮອງລັດຖະມົນຕີ ການເງິນ ແລະ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນ+3 ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021 ASEAN+3 Finance and Central Bank

ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021 ທ່ານ ນ. ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮອງລັດຖະມົນຕີການເງິນ ແລະ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອາຊຽນ+3 ຜ່ານລະບົບທາງໄກ ( ASEAN )   ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ... Read More